Logg inn | Bli medlem | Handlekurv

Paul Lawrence

Paul Lawrence har studert akkadisk, hebraisk og Midtøstens arkeologi ved Universitetet i Liverpool (1978–82). Han tok doktorgraden i filosofi på sitt arbeid om assyriske generaler og deres forhold til kongen (1982–85). I 1984 arbeidet han på et utgravningsprosjekt ved bredden av Tigris i Nord-Irak, like nord for det gamle Ninive. Fra 1986 til 1999 arbeidet han sammen med det tyrkiske bibelselskapet for å kvalitetssikre en oversettelse av Det gamle testamentet til moderne tyrkisk (utgitt i 2001). Lawrence foretok en rekke reiser i både Tyrkia og nabolandene. Siden har han vært forskningsassistent for professor Kenneth Kitchen ved Universitetet i Liverpool. Arbeidet dreide seg om traktater, pakter og lover fra det gamle Midtøsten. Lawrence har også undervist på flere kurs om ’Arkeologi og Bibelen’ ved Universitetet i Liverpool (Department of Continuing Education).

Paul Lawrence har skrevet

Historisk bibelatlas